De 'Verklaring ArbeidsRelatie' (VAR) gaat verdwijnen!

 De VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door de DBA.

Nieuwsbericht 1 |18-03-2016

1 van 4

 

ARTIKELEN

‘Vroeger’ had een ZZP’er de VAR-wuo (winst uit onderneming). Dit gaf zekerheid aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer dat de omschreven werkzaamheden vielen onder de winst uit onderneming. Dat gaat dus veranderen. Vanaf 1 mei 2016 kan namelijk geen nieuwe VAR meer worden aangevraagd. Wat betekent dat?

DBA
De VAR wordt vervangen door de DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze is niet verplicht. De DBA geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om vooraf vast te leggen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit om te voorkomen dat de opdrachtgever wordt aangeslagen voor loonheffingen. Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

 

1.Arbeid

2.Loon

3.Gezag


Als een opdrachtgever zeker wil zijn dat de werkzaamheden niet aangezien worden als een dienstbetrekking dient deze een ‘overeenkomst geen gezag’ te sluiten met de opdrachtnemer (de ZZP’er). Deze overeenkomst kan vervolgens aan de Belastingdienst voorgelegd worden. Alleen als de Belastingdienst de overeenkomst heeft goedgekeurd en er ook feitelijk wordt gewerkt zoals in de overeenkomst is beschreven heeft men de zekerheid dat er geen loonheffingen en premies ingehouden hoeven worden.
Als de overeenkomst niet is voorgelegd en/of goedgekeurd door de Belastingdienst heeft hij eigenlijk niet zo veel waarde. De Belastingdienst kan dan, ondanks de overeenkomst, toch van mening zijn dat er sprake is van een dienstbetrekking en de opdrachtgever vervolgens aanslaan voor loonheffingen.

 

Geeft deze overeenkomst enige zekerheid aan de ZZP’er?

Kort en helder: Nee!
Voor de ZZP’er heeft de overeenkomst eigenlijk geen enkele waarde...
De overeenkomst zegt namelijk niets over hoe de Belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer (ZZP’er) ziet. Bij het beoordelen van de inkomstenbelasting bepaalt de Belastingdienst of het inkomen ‘winst uit onderneming’ betreft of inkomen ‘uit overige werkzaamheden’. Inkomen uit overige werkzaamheden is niet wenselijk omdat er dan geen gebruik kan worden gemaakt van investeringsregelingen en aanspraak kan worden gemaakt op aftrekposten voor ondernemers, zoals:

 

1.Zelfstandigenaftrek

2.Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid)

3.Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

4.Meewerkaftrek

5.Stakingsaftrek

6.MKB-winstvrijstelling

 

Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst de inkomsten ziet als ‘winst uit onderneming zal’ de ondernemer moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijk hierin zijn de zelfstandigheid en het werken voor meerdere opdrachtgevers.
Zodra er sprake is van ‘gezag’ is er meestal geen sprake van ondernemen. Als de Belastingdienst van mening is dat er geen sprake is van een ‘echte’ onderneming dan moet de ZZP’er het tegendeel bewijzen.

Vraagt een opdrachtgever om een overeenkomst in het kader van de DBA? Ben je er dan van bewust dat dit enkel en alleen een zekerheid kan bieden voor de opdrachtgever en niet voor jou als opdrachtnemer / ZZP’er!

 

Wil je meer weten over de gevolgen van deze veranderingen voor jou en jouw onderneming?
Neem dan even contact met ons op en we leggen het jou graag uit:

info@adadie.nl  of   0493-599131

 

ADADIE'S Administratieve Diensten|  e-Mail: info@adadie.nl - Telefoon: +31 6 40636909 - Kamer van koophandel: 17275648 - BTW nummer: NL001764626B55 - Disclaimer  - Algemene Voorwaarden